Advanced Computing & Development
1700-50-51-60
הסכם קבלת שירות :
בין : חברת אי.די.סי.די תקשרות בע"מ

לבין : מקבל השירות , להלן "הלקוח"

בתור לקוח אחסון אתר או כל שירות אחר שניתן ע"י אי.די.סי.די תקשורת בע"מ הינך מחויב לתנאים שמצויינים בהמשך . כל מעבר על תנאי שימוש אלה עלול לגרום לביטול מיידי של החשבון .

הצהרת פרטיות :
חברת אי.די.סי.די תקשורת בע"מ מספקת שירותי רשת שונים ועושה את מירב המאמצים לשמור את מצב השרתים והרשת מוגנים ככול האפשר , שרתי החברה מיישמים אבטחה ברמת מערכות ההפעלה של השרתים וע"י פתרונות חומרה שונים כגון פיירוולים . חברת אי.די.סי.די מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע שמאוחסן בשרתיה עבור לקוחות אחסון או שירותי תקשורת אחרים , הדבר כולל חשבונות אימייל , אימיילים , קבצים , הגדרות , מסדי נתונים ופרטי הלקוח עצמו , כמו כן לא להעביר פרטים אודות הלקוח , קבצים , המצאות , רעיוניות ופיתוחים שונים לכל גוף ללא אישור מפורש או במיקרים בהם מחויבת החברה ע"פ חוק לעשות כן . פרטים אודות החשבון , סיסמאות גישה ופרטים טכניים אחרים ימסרו רק למי שהוסמך ע"י הלקוח וצויין מפורשות ע"י הלקוח בזמן ההרשמה לשירות או ע"י פניה ישירה לנציג החברה .
הצהרת פרטיות זו כפופה לתנאי השירות שמצויינים בהמשך .

רשת האינטרנט היא רשת ציבורית וככזאת אנחנו לא יכולים לבדוק כל מידע שעובר דרך שרתנו כמו גם לקחת אחריות כל שהיא לאובדן מידע או נזקים שניגרמים לאתר מסויים כתוצאה משימוש בשרתים . על כן האחרויות חלה על בעל האתר ועליו להקפיד כמה שיותר על התכנים שנימצאים באתרו או בדפים דינמיים שהועלו לאתר ע"י גולשים .

לאי.די.סי.די תקשורת בע"מ הזכות המלאה לשלול/להשעות את הגישה לכל השירות או חלקו לפי שיקול דעתה האישית ללא כל הסבר ופירוט .

כמו כן מעבר על אחד מיסודות מדיניות השימוש הסביר בשרתים ורשתות תקשורת : - כל נסיון לפגוע בפעילות השוטפת של השרתים .
- פעילות או נסיון לשבש חשבונות של לקוחות אחסון אחרים בשרת .
- התנהגות בלתי הולמת עם נציגנו שכוללת זילזול , גידוף , קללות תגרום לביטול מידי של החשבון ללא החזר כספי וללא שום הסברים אחרים בנושא .
- כל פעילות בלתי חוקית של מדינת ישראל יגרום לביטול מידי של החשבון .
- מדיניות העברת הנתונים הבלתי מוגבלת היא כמחווה לרצון טוב והתחשבות בצרכי הלקוחות . במצבים של שימוש לרעה במדיניות זו או במצבים חריגים שבו אתר מסויים משפיעים בצורה קיצונית על פעילות הרשת או במצב שבו לקוחות אחרים יכולים לסבול כתוצאה משימוש במשאבי רשת חריגים , אי.די.סי.די תקשורת בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל/להשעות כל לקוח לפי שיקול דעתנו האישית ותוך בחינה והתחשבות מקסימלית בקריטריונים השונים .

- עבודה עם סקריפטים צד שרת כגון cgi , asp , aspx , php בצורה שוטפת וקיצונית כך שיכול להשפיע לרעה על ביצועי הרשת יגרום לבקשה מפורשת לעצירת הסריפט אי.די.סי.די תקשורת בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל/להשעות כל חשבון בכל זמן לפי שיקול דעתה בנושא זה .

- הפצת דואר זבל spam או כל שימוש לא נאות במשאבי מערכת בצורה קיצונית יגרום לביטול/השעיית החשבון עד לבירור וליבון הנושא במלואו .
הלקוח מאשר כי יגן על אי.די.סי.די תקשורת בע"מ, יפצה אותה ויפטור אותה מכל תביעה, אחריות, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי אי.די.סי.די תקשורת בע"מ, סוכניה, לקוחותיה, מנהליה ועובדיה, כתוצאה מכל שירות שסופק או ניתן, או שהוסכם על אספקתו, או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על אי.די.סי.די תקשורת בע"מ, לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעת מהגורמים הבאים: (1) נזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים (2) כל חומר שנמכרו או הופצו בדרך אחרת בהקשר עם השרתים של אי.די.סי.די תקשורת בע"מ; שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי; (3) הפרה של זכויות יוצרים; וכן (4) מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך השרת של אי.די.סי.די תקשורת בע"מ.


מדיניות חיוב :
במידה ושולם עבור השירות לשנה מראש ע"י כרטיס אשראי או באחת מצורות התשלום האלטרנטיביות , חידוש השירות יתבצע ע"י בעל הדומיין לאחר שקיבל אימייל או יודע טלפונית על הצורך בחידוש השירות . במידה והתשלום הוא תשלום קבוע על בסיס חודשי , רבעוני או שנתי וכאשר אופן התשלום הוא באמצעות כרטיס אשראי , יחודש השירות אוטומתית ללא הודעות מיוחדות בנושא , כאשר מחזור השירות הוא שנתי ייודע בעל החשבון בצורך בחידוש בטלפון או באימייל סטנדרתי שיכלול את כל המידע הרלוונטי לגבי השירות כולל הסברים שונים לגבי אופן החידוש ואפשרות לביטול השירות במידת הצורך . כדי להפסיק את השירות ו/או חיובים עתידיים על בעל הדומיין/משלם עבור השירות לידע את חברת אי.די.סי.די תקשורת בנושא לפחות 15 ימים לפני מועד החידוש .

מדיניות רישום שמות מתחם :
כחלק מהשירותים חברת אי.די.סי.די תקשורת רושמת שמות מתחם עבור לקוחתיה כשירות ערך מוסף, חברת אי.די.סי.די תקשורת משמשת בעצם כמתווך מול רשם הדומיין ואיגוד האינטרנט מטעם הלקוח. הדומיין ירשם על שם בעל הדומיין או על שם נציג חברת אי.די.סי.די תקשורת במידה והלקוח לא ציין את הפרטים הרלוונטיים . במידה ולא הוסדר אופן התשלום לא יחודש השירות במצב זה אופן החידוש יהיה בכפוף לנהלי רשם הדומיינים הרלוונטי ו חברת אי.די.סי.די תקשורת . הסדרת חידוש הדומיין ואופן התשלום צריכה להעשות עד לחודש לפני הצורך בחידוש. הלקוח מצהיר בזה שידועה לו שאי הסדרת התשלום עד לחודש מתאריך פקיעת תוקף שם המתחם עלול לגרום לאי זמינות הדומיין בפרק זמן זה, כמו כן לקנס כספי שמשתנה מרשם לרשם ואף רישום הדומיין ע"י גוף אחר. חברת אי.די.סי.די תקשורת אינה מספקת שום סוג של אחריות בהקשר של זמינות ותקינות רישום/חידוש שמות מתחם עבור הלקוח, האחריות עבור בדיקת הרישום/חידוש תחול על בעל הדומיין בלבד ועליו חלה האחריות לבדוק את תקינות הרישום מול רשמי הדומיין המסומכים.

תקשורת נתונים בעיקרה היא כמו כל סוג מדיה או תקשורת אחרת ובמהותה בלתי מוגנת , אנחנו לא מבצעים ניטור של כל המידע שעובר דרך שרתנו וממליצים ללקוחותנו לצאת מנקודת הנחה שהתקשורת באינטרנט לא בטוחה ויכולה להיות חשופה , שימוש בפרוטוקולים חדישים כמו ssl משפר ואף מבטיח את הגנת הנתונים בזמן המעבר בין אתר הלקוח לגולש בצד הקליינט .

אי.די.סי.די תקשורת בע"מ אינה אחראית לכל אובדן נתונים מכל סוג שהוא שנגרם עקב בעיית תקשורת או בשרתים . על הלקוח או מפעילי/מחזיקי האתרים/מערכות שונות לדאוג בעצמם לכל נושא הגיבויים כך שבמצבים קיצוניים שבו אין באפשרותנו להפעיל גיבויים אחריות ההתאוששות והחזרת המצב לקדומותו חלה אך ורק על הלקוח . באופן כללי כל שרתי חברת אי.די.סי.די מגובים יומית לכונן סרט . אנחנו עושים את מירב המאמצים לספק לכל לקוחותנו את המיטב האפשרי ומנסיוננו מצבים אלה נדירים או לא רלוונטים בכלל אבל עם זאת נושא שחייב להיות מצויין מפורשות בכתב . אי.די.סי.די תקשורת בע"מ לא מציעה כל סוג של אחריות לנזקים או אובדן מידע כתוצאה ממצבי כשל לא רגילים , או אי זמינות המידע , מצבים שונים בהם נוצרות בעיות תקשורת לכמה שניות , נפילות מתח שונות , פגעי טבע או שגיאות שנוצרו ע"י מנהל הרשת או אחד מעובדי אי.די.סי.די תקשורת בע"מ . כדי להעלות גיבוי על בעל השירות לשלוח באימייל , פקס או טלפונית את שם האתר , שם הספריה ואת היום הרצוי שממנו יעלה הגיבוי , אם מדובר בהעלאת גיבוי מלא יש לציין זאת במפורש , כמו כן ניתן להעלות גיבויים לטבלאות חלקיות או למסדי נתונים שלמים . העלאת גיבוייים אפשרית בתשלום או ללא תשלום במיקירם מסויימים ע"פ שיקולים שונים שיעשו ע"י חברת אי.די.סי.די תקשורת בהתאם לנסיבות השונות . העלאת גיבויים תתאפשר בזמנים שונים בהתאם למצבי עומס שונים תוך התחשבות במצבו הרגעי של טייפ הגיבוי .

קבצים מסוג mpeg , mp3 , wav , avi וקבצי מוסיקה שונים אחרים אסורים בהחלט בכל שרתנו , כמו כן כל אתר של תועבה , פונוגרפיה , הסתה , חומרים מסוייגים אחרים או חומרים שמעוגנים בזכויות יוצרים אסורים בהחלט , אי.די.סי.די תקשורת שומרת לעצמה את הזכות המלאה להחליט בנושא זה . כל מעבר על תנאים אלו עלול לגרור לביטול/השעיית החשבון .

חברת אי.די.סי.די תקשורת שומרת לעצמה את הזכות לערוך/לשנות את תנאי שירות אלו ללא כל הודעה מוקדמת בנושא .
אי קיום של אחד מהסעיפים שמצויינים בהסכם התקשרות זה יהוו עילה לביטול/השעיית השירות/ים שניתנים ללקוח ללא כל הודעה מיוחדת בנושא .

ענן תגיות
כללי   
 - אודות
 - חדשות חברה
 - שותפים אסטרטגיים
 - למען הקהילה
 - מרכז מידע
 - תנאי שירות
 - אבטחת מידע
חדשון חברה
2011-06-26 - שדרוג פיירול
שדרוג פיירוול בנקודת גישה ראשית לפיירוול מסוג ASA של סיסקו. הותקן שרת syslog לבקרה על ארועי אבטחה שונים שנשלחים מאמצעי אבטחה שונים כולל בקרת IPS שתשולב בחודש הקרוב, מערכת ה IPS תאפשר בקרה על אירועי אבטחת רשת שונים כולל ברמת האפליקציה.
2011-06-20 - ממשק ניהול לקוח
הושק ממשק ניהול חדש שכולל עיצוב שונה ותיקוני באגים, לדיווח על תקלות אנא שלח/י אימייל ל supporT@adcd.co.il עם תיאור הבעיה.
2010-03-06 - תיקון באגים ממשק FTP
תוקנו מספר באגים בממשק ה FTP שגרמו לאיפוס מסלולים בזמן עדכון סיסמאות , כמו כן נוספה פונקציה להוספת חשבונות SSH לאחסונים מבוססי NT .
עוד...
© Copyright 2003-2017 ADCD IT LTD Tel. 1700-50-51-60 ADCD IT 
Powered by CloudSYS